Bilgi Güvenliği Politikamız

İç ve dış tüm karşılıklı ilişkilerimizde güven ilkesini temel alan Fermfix markası olarak; bu ilkeye gereken özenin gösterilmediğinde doğacak olan zararın bilincindeyiz. Kurumumuzun ve paydaşlarımızın bilgilerini sürdürülebilir bir anlayışla koruyoruz.

Bu gizlilik ve güven bilincinden hareketle:

Gerçekleştirdiği faaliyetlerde, uluslararası sektörün kullandığı en yüksek teknolojiyi ve sektörün en iyi ürünlerini müşterilerimizin kullanımına sunarız.

Çalışanlarımız, müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve kamuoyu nezdindeki itibar ve marka değerimizin korunması amacıyla gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerde oluşan bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini sağlarız.

Firmamızın gelişmesinde ulusal ve uluslararası standartları benimseriz.

Ulusal ve uluslararası pazarlarda aranılan firma olmamızı sağlayan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizin farkındalığını, her yıl yenilenen eğitimlerle arttırır ve geliştiririz.

Bilgi Güvenliği çalışmalarını Ekip çalışması anlayışıyla yürütür ve yaşatırız.

Bilgi işlem teknolojilerimizi sürekli yeniler ve iyileştiririz.

Bilgi güvenliğine ilişkin riskleri yönetiriz, bilginin korunması için sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışmalar yaparız.

Firmamızın güvenilirliğini ve imajını korumak için Bilgi Güvenliği Kurallarına tam uyum içinde çalışırız.

Mevzuat, Standart ve üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerde Bilgi Güvenliğiyle ilgili belirlenmiş şartlara uygunluğu sağlarız.