Çevre Politikamız

"DOĞAYA SAYGI”  ilkesinden hareketle bütün faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmeyi amaçlayan firmamız aşağıdaki maddeleri TAAHHÜT EDER:

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA için SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE” anlayışıyla tüm faaliyetlerimizi planlar ve gerçekleştiririz.

Çevre mevzuatı ve ISO 14001 Standart şartlarını uygun olarak kurmuş olduğumuz Çevre Yönetim Sistemini tüm çalışanlarımızın katılımıyla etkin bir şekilde uygular ve geliştiririz.

Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışmalarımızı, taşeronlarımız ve çevre halkını bilinçlendirerek katılımlarını sağlar, çevre bilincini geliştirmek için işbirliği yaparız.

Faaliyetlerimizin çevresel etkilerinin azaltılması, çevre performansımızın iyileştirmesi çalışanlar, tedarikçiler ve müşterilerle sürekli iletişim içerisinde bulunuruz.

Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde kullanım ömrü sonunda daha az çevresel etkiye sahip, daha fazla geri dönüşümlü hammadde ve uygun teknolojilerle enerji ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanırız.

Çevre kirliliğini önlemek için tüm tedbirleri almayı, atıkların en düşük seviyeye indirilmesini ve yetkili geri dönüşüm firmaları ile anlaşarak geri dönüşümün desteklenmesini sağlarız.

Üretim taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atıkları azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendiririz.

Yeni ürün ve proses tasarımlarında çevresel etkileri göz önünde bulundururuz.

Çevre konusunda yaptığımız çalışmaların ve elde edilen bilgileri şeffaflık ilkesine uygun tüm ilgili iç ve dış taraflarla paylaşırız.       

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre mevzuatına uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutarız.
Çevre Yönetim Sisteminin Amaçları aşağıdaki gibidir;
Çevresel etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak,

Olumsuz çevresel etkilerin önlenmesi veya hafifletilmesi ile çevreyi korumak,

Çevresel şartların potansiyel olumsuz etkilerini azaltmak,

Yasal ve diğer yükümlülüklerin yerine getirmek ve uygunluğu sağlamak,

Çevresel performansı sürekli iyileştirmek,

Tüm ürün/hizmet tasarımı, imalatı, dağıtımı, tüketimi ve elden çıkarılmasını kapsayan yaşam döngüsü içinde çevresel etkilerin istem dışı şekilde artmasını önlemek.